Audyt bezpieczenstwa systemu teleinformatycznego

Explosion proof systems to plan przeciwwybuchowy, który zawiera sześć podstawowych działań. Ponieważ a każdy przedsiębiorstwo przemysłowe trzeba rozpatrywać indywidualnie, ostateczny zakres koniecznych działań nazywany jest na podstawie audytu bezpieczeństwa wybuchowego. Co istotne system że być praktyczny dla pojedynczych urządzeń, fragmentów instalacji, jak i całych, ogromnych zakładów przemysłowych.

Standardowy system bezpieczeństwa obejmuje:

Identyfikację, a i ocenę zagrożeń. Opracowanie oceny ryzyka prawdopodobieństwa wybuchu, natomiast w wypadku nowych inwestycji, jeszcze na momencie bycia. Wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem, w sukcesie innych inwestycji, jak bardzo, i na czasie projektowym. Opracowanie dokumentu, który ochroni przed wybuchem. Prewencję, czyli zminimalizowanie ryzyka wybuchu Sprawdzenie istniejących także dobór nowych narzędzi procesowych i napędów pod kątem rzeczy w realnych strefach zagrożenia wybuchem. Zminimalizowanie źródeł zapłonu atmosfer wybuchowych przez użycie rozwiązań elektrotechnicznych w działaniu przeciwwybuchowym, zaś w niniejszym m.in. rozdzielnic, opraw oświetleniowych, kaset i paneli odpowiedzialnych za sterowanie, osprzętu łączeniowego, wyłączników bezpieczeństwa. Zminimalizowanie atmosfer wybuchowych poprzez montaż instalacji odpylania, centralnego odkurzania oraz wentylacji. Ograniczenie skutków wybuchu do bezpiecznego poziomu Zamontowanie systemu tłumienia wybuchu. Zamontowanie systemu odciążania wybuchu. Zamontowanie systemu odsprzęgania wybuchu.

Zakres wdrożenia systemu bezpieczeństwa wybuchowego uwarunkowany jest świadomymi potrzebami zakładu przemysłowego. W kierunku ich przeznaczenia, eksperci przeprowadzają audyt bezpieczeństwa wybuchowego instalacji procesowych, obiektów oraz hal, które zależą dyrektywie ATEX. W wyniku wykonany jest raport, który w tryb jednoznaczny określa ważne punkty badanych pomieszczeń. Raport ten stanowi podwaliną do określenia zakresu systemu, w którym zostanie on wdrożony w poszczególnym sklepie przemysłowym.