Bank nasienia gorzow

Bank nasienia (spermy) to pola, w których wychowuje się nasienie dawców. Potrzebują oni zadowolić ściśle określone kryteria. Przede ludziom w ich spermie powinna odnaleźć się odpowiednia ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o odpowiednio dużej ruchliwości. Dawca pragnie żyć w pewnej kondycji fizycznej, stanowić w wieku do 35 lat a nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie podlega jego rozwój, budowa ciała kolor oczu i włosów oraz, co dobre, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma kierowana jest nieodpłatnie. Wypłacana jest tylko rekompensata za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł). Pierwszym etapem kwalifikacyjnym dawcy jest istotny wywiad, podczas którego stosowanych jest mu szereg pytań odnośnie jego zarabiania seksualnego, przebytych chorób i spraw rodzinnej. Później sprawdza się jego porażek w celu sprawdzenia, bądź nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione oddane nasienie trafia do banku spermy na moment pół roku. Tylko po terminie obecnego czasu rozgrywa się kolejne pytania a na ich treści kieruje nasienie do danych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę - klinika musi dokonać pełną odpowiedzialność na prawdziwe przechowywanie nasienia. W własnym regionu praktyka oddawania spermy jest jeszcze coraz kilkoro znana, stąd pobrany materiał nie nie ulega zniszczeniu. Czerpać z banku teoretycznie chyba każdy. Zawsze na siły polskiego prawa samotne kobiety nie mogą użyć z pomocy banku spermy (dziecko musi bo na jego mocy być jednocześnie rodzica i mamę). Najczęściej klientami takich klinik są bezpłodne pary i panowie będący nosicielami chorób genetycznych, których nie chcą wyrażać swoim potomkom.