Bezpieczenstwo pracy nauka i praktyka prenumerata

Również w XIX wieku pozycja w wielkich fabrykach niosła ze sobą niebezpieczeństwo utraty życia. Ludzie pozbawieni doskonałych warunków sztuki i osiągający głodowe pensje każdego dnia walczyli o życie wykonując ciężką pracę, np. w tartaku. XXI wiek przyniósł spore koleje w trybie traktowania pracownika, a też bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Co prawda istnieją firmy, które wciąż nie zważają na dostarczenie odpowiedniego otoczenia, jednak na zapewne nie są to instytucji interesujące się przetwórstwem drzewa, węgla, czy materiałów budowlanych. Otóż zapylenie powietrza np. farbami proszkowymi może zaowocować eksplozją, a związek z ogniem pożarem. Stąd też przedsiębiorstwa zagrożone tego standardu niebezpieczeństwami stosują zaawansowane systemy atex dust extraction, do jakich zaliczamy wentylatory i filtry, które dają odpylanie zgodnie z regułą atex. W relacji z potrzeb danego przedsiębiorstwa stosowane filtry potrafią stanowić używane jednorazowo lub wiele razy. Mechanizm działania polega na tym, aby pod wpływem eksplozji pyłu w budowie rozerwaniu ulega membrana. Konsekwencją takiego dzieła będzie uwolnienie gazów wybuchowych do atmosfery, co zapobiegnie uszkodzeniu filtra, a dodatkowo innym nieprzewidzianym wypadkom. Kolejnym elementem, w które mogą stanowić dostarczone instalacje odpylania, jest system gaszenia iskier lub gaszenia pożaru dwutlenkiem węgla. W strukturze instalacji atex są także śluzy celkowe ludzie do całkowitego usuwania zebranego w filtrze pyłu. Zawory są ognioodporne, a dodatkowo nie ulegają rozerwaniu w stosunku z uderzeniem ciśnienia podczas eksplozji. Każdy przezorny właściciel przedsiębiorstwa, w którym w powietrzu mogą stawiać się łatwopalne pyłki, powinien zainwestować w całej form sprzęt wentylująco-filtrujący. Takie posunięcie będzie świadczyło o odpowiedzialności, a i przezorności. W efekcie doskonale wiadomo, że o znacznie tańsze jest chronienie wypadkom niż ponoszenie kosztów związanych z walką spośród ich skutkami.