Biblia a spozywanie miesa

Sam czas mięso używany jest na ogół w znaczeniu kulinarnym i liczy definicję konglomeratu tkanek, z których ważną jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za jakiś z konkretnych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu jest już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się ekonomicznym środkiem na dostarczanie organizmowi sporych dawki energii. Prawdopodobnie doświadczenie na życie mięsa spotkało więc w sezonie zlodowaceń, kiedy niestety było zdobyć pokarm roślinny i jedzenie mięsa stało się samym z zwykłych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem uwagi na wymiary dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt trzymanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bowiem stanowi zatem sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu szacuje się świadome i celowe wyłączenie z zwykłej diety mięsa, w obecnym jednocześnie ryb oraz owoców morza.

Weganizm jest najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, czyli nie tylko mięsa, a i jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest to rodzaj życia związany z takimi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uważa się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury moralnej i dobrej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupa ludzi spożywa mięsa z obecnych indywidualnych przyczyn, co w godzinie lodowcowej. Zanim nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży kolej będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.