Biuro rachunkowe dabrowa tarnowska

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy świadczy pomocy w zasięgu rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomocy te daje na myśl innych podmiotów ekonomicznych oraz firmie, a też osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, angażuje się do czynienia obowiązków połączonych z przestrzeganiem prawa podatkowego, prawa pracy, a jeszcze praw połączonych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało stworzone, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego rodzaju operacje. Moduł Optima jest odpowiednio zintegrowany z biurem rachunkowym, a wszelkie dane potrafią być modernizowane i synchronizowane na bieżąco. Umożliwia to księgowemu rozpoczęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W współzależności od kwoty i wzorze firmy można wykorzystać różne moduły które niesie program Optima Biuro Rachunkowe. I oczywiście np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Pozwala na złożenia z Urzędem Skarbowym, zgodnie z najróżniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa kupi na wykonywanie ksiąg zgodnie z najnowsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w całości zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w rodzaj elektroniczny. Kolejny moduł Środki Trwałe daje szansa biurom rachunkowym prowadzenia dla klienta ewidencji środków trwałych, a jeszcze wartości prawych i delikatnych. Pozwala również na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry natomiast Płace nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najróżniejszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest szczery w klas dużej i modelu usługowym dostępnym przez internet.