Controlling nerves public speaking

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w każdej poważnej firmie. Controlling interesuje się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a i płynnością finansową i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do własnego świecie przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz większa miara i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można zobaczyć, że z controllingiem przechodzimy do robienia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w spółce, - Firma nastawiona istnieje na zarabianie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki planuje działać, że firma działa efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która zezwala na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej formy. Dostosowuje się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a dodatkowo obieg dokumentów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych kładzie się szczególny nacisk na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jeżeli mamy do rezygnowania z rachunkowością zarządczą.