Dokladne filtrowanie facebook

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do rezygnowania z potrzebą odpylania pyłów, które mają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią ostatnie pewne procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły występujące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został przeprowadzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych zawieramy w kolekcji narzędzia i pełne instalacje zrobione razem z ważną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą istnieć one pobierane dla odpylania pyłów chodzących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze organizmy filtracyjne mają kategorie 3D. Powoduje toż na dawanie ich w dowolnym miejscu, która jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak i w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta używa systemy automatycznie reagujące na start ciśnienia wybuchowego i duszące w zarodku powstający wybuch. Organizm jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, mówi go do centrali, jaka z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego spędzenia to zaledwie około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Odnosi się ona do wykorzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym sposobem, ciśnienie jakie jest w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do wartości niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania albo nie, uczynione ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z koncentracji na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest ustalenie strefy niebezpiecznej w stref obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zasięgu konkretnej instalacji, wszystkie jej racje i elementy są stosowane w taki system, żebym one jedne nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.