Druga strefa zagrozenia gazowego

ATEX – stanowi wówczas dyrektywa Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy towar, oddany do używania w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w ilościach skojarzonych z tą radą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić tematem regulacji wewnętrznych, które obowiązują w obcych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą lecz być różne z zasadą, zaś nie są odpowiednia zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na starcie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A także przejść procedurę czy jest jednoznaczny z obowiązkowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w określonych krajach UE stanowiły duże utrudnienia w dowolnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń wykorzystywanych do publikacji w strefach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wprowadziła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w polach pracy, w jakich potrafimy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została przedstawiona w istnienie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Funkcji i Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. weszło w życie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z okazją spotkania się atmosferą wybuchową w znaczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.