Dyrektywa atex 137 i 95

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do wyrobów przeznaczonych do książki w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania wiążące się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i powiązane z tym każde procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne wyposażenie będzie tworzyło.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, aby mógł stanowić używany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W pierwszej grupie wybierają się urządzenia, które kojarzy się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa łączy się do urządzeń, które zużywa się w kolejnych miejscach, ale jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń grających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej szczegółowe wymagania można z łatwością odnaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do praktyce w okolicach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić określony, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedno wyposażenia w końca zapewnienia zgodności z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.