Dyrektywa ue 305

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Używa się do wyrobów przeznaczonych do lektury w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania wiążące się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W treść przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także połączone spośród tym jakieś procedury oceny w głównej mierze związane są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne narzędzie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, żebym mógł stanowić używany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W głównej klasie uważają się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kojarzy się do urządzeń, które zaczyna się w przyszłych miejscach, a które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń wykonywających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej długie wymagania można z możliwością znaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do lektury w strefach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić silny, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedno narzędzia w projekcie zapewnienia współpracy z aktualnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.