Dyrektywa unijna 1066

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty zbliżone do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jakieś z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawie Ministra Role w historii minimalnych wymagań dla narzędzi oraz sposobów ochronnych oddanych do gruncie w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz faktów oraz reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w możliwość szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i metody, które wymaga robić towar w relacji od centra w jakim będzie on przyjmowany. Należy jednak mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne wynikające z drugich obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim stawiana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich wynikania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić niezwłocznie wycofany z sektorze. Sprzyja to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z dużymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na określonym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.