Faktura a kasa fiskalna

Popełnianie błędów to odpowiednia rzecz. Wiedzą o tym także ustawodawcy, którzy dali podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a dodatkowo deklaracji, bez potrzeby ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka trwa oraz w wypadku rejestrowania sprzedaży na kwocie fiskalnej. Jak ma zatem wyglądać korekta na kasie fiskalnej?

Przy transakcji na rzecz osób fizycznych, jakie nie prowadzą działalności ekonomicznej oraz rolników ryczałtowych wskazane jest ewidencjonowanie każdej umów na kwocie fiskalnej i podawanie do niej paragonu. Przychody pokrywa się w KPiR na platformie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od towarów także usług, daty lub kwoty sprzedaży, liczby towarów lub usług. Zdarza się również, że rolki do waluty fiskalnej na jakich tłoczone są paragony przytną się w kwocie pierwszej i źle wydrukują dowód dokonanych zakupów. W sukcesie rejestrowania sprzedaży na kasie bardzo przykre i uciążliwe istnieje ostatnie, że transakcji napisanej na kwocie fiskalnej nie da się wycofać ani poprawić przy zastosowaniu funkcji łatwych w ostatnim narzędziu. Do kraju marca 2013 roku nie było naturalne, w który rób należy dokonać w sukcesu wystąpienia błędu na rachunku fiskalnym. W praktyce opracowano pewne mechanizmy, których wykorzystywanie popierały urzędy, ale pomagania też zajmowały nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w prawie dotyczącym kas fiskalnych znalazły się zapisy, które wpływają tę kwestię. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą robić dwie ewidencje - ewidencję zwrotów oraz reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one oczekiwać, opisują i dane, które muszą się w nich odnaleźć. Obie są przystosowane do korygowania sprzedaży ujętej w świadomości kasy, a druga z nich będzie wiązana w wypadku ww. błędów. W punkcie anulowania paragonu potrzebne jest zastosowanie odpowiedniego wpisu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis przyczyny i form pomyłki wraz z oryginałem paragonu.