Faza i uziemienie

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie i wszelkiego typu obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w dużym stopniu ograniczają ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego rodzaju substancji palnych w skutku przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może przynieść zapłon mieszaniny cieczy i gazu natomiast tym jednym powstanie eksplozji.

Oczywiście jest możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żeby było ostatnie dodatkowe przewożone konstrukcje powinny dysponować poważne uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego typu uziemienie elektrostatyczne znacząco zminimalizuje ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego typu proste uziemienia stawiają się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Przewody brane w uziemieniu określają się niską opornością elektryczną i znacznie dużą siłą na mechaniczne uszkodzenia. Można tak zastosować bardziej złożone uziemienie będące system ochron, który umożliwia na transport lub dozowanie produktu lecz w terminie gdy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy kojarzy się tego rodzaju uziemienia? Najczęściej stosuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek i na przykład elementów instalacji procesowych. Do tworzenia zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego typu substancji łatwopalnych. W terminie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i gromadzi się w towarzystwu substancji łatwopalnych, trafia do powstawania zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest tak dobry zacisk a odpowiednio dobrany kabel, dający szansę przewodzenia ładunku elektrycznego do tematu uziemienia. Kluczowe stanowi wtedy, że wykorzystywane w uziemieniach zaciski i kable muszą robić bardzo restrykcyjne wytyczne, wskazane na ulicy testów. Obecnie najlepsze skutki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.