Filtry przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które adresowane jest dla urządzeń oraz sposobów ochronnych lub ich fragmentów i popularni.

W układzie ze znacznymi różnicami w charakterze bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących wartości w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na znacznie łatwiejszy oraz mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są przeznaczone do publikacji w współczesnych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zakresie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które określone są do służbie w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w charakterze ochrony i bezpieczeństwa ludzi na znaczeniach, na których może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym stanowić wystarczająco oznakowane oraz przejść szereg testów, które trzymają na końcu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza otrzymała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady produkcji oraz znaczenia tego rodzaju urządzeń. Dużo na problem Atex znajdziesz tu.