Gastronomia studia

Pochodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to firma interaktywnego procesu szkolenia, wykonującego się za pośrednictwem technik związanych z myślami psychologicznymi. Istnieje zatem gatunek szkolenia pracowników liczący na tworzeniu procesu decyzyjnego w projektu odpowiadania ich spraw zawodowych, co umożliwia swym osobom lub biurom w dynamizacji tempa wzroście tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego rodzaju zajęcia są coachowie, którzy robią ze prostymi klientami na drugich płaszczyznach np. w kontrakcie z ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a dodatkowo analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z innymi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie mądrzejszych decyzji, pełniejsze używanie ich prawdziwych predyspozycji, sprecyzowanie naszych planów oraz skupienie na optymalizacji działań doprowadzających do ich spełnienia. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym celem jest poprawienie pewności siebie klienta i okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego swoje efekty i programy intelektualne. Pozostałymi cechami widocznymi w szkoleniach dla  pracowników w strukturze coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych dyrektyw; nie uczy ludzi, tylko poprawia im w procesie pokazywania się; jest stworzony na podstawie pytań i stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; obiektem jest prowadzenie do konkretnego dokonywania zmian.