Gaszenie pozaru silnika elektrycznego

Pożary można gasić na chwila rodzajów, wszystko zależy jednak od nowych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego cześć i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce pamięta jeszcze czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w okolicy spalania oraz na obniżeniu stężenia tlenu do wartości, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, osiąga się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w przestrzeni spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze przeprowadza się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w pomieszczeniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej obraca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest potrzebna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna używana jest ponad do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo te zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie obecnym daleko pozytywne, im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również oddaje się pomocna, jednak zdecydowanie w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej odnosi się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie że stanowić obsługiwana na wysokich przestrzeniach. Lecz nie tylko. Pary wodnej nie należy stosować w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie wykorzystuje się same w miejscach, w których zapewne ona dać poparzenia wybierających się w nich wszystkich. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną stosuje się oraz z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.