Instrukcja ppozarowa

Wiedza z obszaru gaszenia pożaru jest pierwszym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to jedyny z najbardziej niebezpiecznych żywiołów, trudnych do zapamiętania, szybko przenoszący się i zmieniający wszystko co zobaczy na swojej drodze. Każde wnętrze, w jakim mieszkają ludzie, powinno stanowić idealnie urządzone w urządzenia przeciwpożarowe, które będą były skuteczną broń w akcji z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z dobrymi przyrządami, które dają do opanowywania ognia i zabezpieczania powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto chce poczuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszystek rodzaj ognia, zamyka się bowiem przy uwadze tego samego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju czy też instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i stworzy, że pożar też bardziej wybierze na skali. W zwalczaniu niektórych pożarów, niezwykle pomocne wyraża się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to technologia gaszenia parą, która wykazuje naprawdę wysoką skuteczność, jednak posiada takie ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej traktowania na otwartej przestrzeni, bowiem w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą okaże się za to niezwykle pomocne w miejscach zamkniętych, o minimalnych rozmiarach. Dzięki wykorzystywaniu technologii liczącej na zajęciu hamującym dopływu tlenu oraz dużym zaniżaniu jego stanu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Podstawowa zasada działania pary gaśniczej liczy na zgodności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im większa temperatura zapłonu palącego się materiału, tym dużo skuteczna w walce z płomieniami okaże się para.