Instytut psychiatrii i neurologii warszawa opinie

Jedną z konkretnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest spotykający się teraz w Warszawie, otwarty w 1951 roku z przyczyny grup psychiatrów i neurobiologów, w obecnym wysokiego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w dziale badań naukowych i ćwiczeń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne doświadczenia w dziale psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w sił kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w charakterze tych części (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), szkolenia i przygotowaniem doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i sklepy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki oraz Pomagania Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują łatwe także daleko udane opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalistę do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i utrzymywane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z wielkimi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a jeden budynek wymaga gruntownego remontu, na który brakuje środków. Mała liczba łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej złych oraz zapewnienia komfortowych warunków leczonym to jedynie część kłopotów Instytutu. Kwestia środków na remonty klinik jest kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Być może, w nieodległej przyszłości, uda się wysupłać środki na remont i Instytut będzie mógł rozwijać swoją pracę leczenia z początku do końca.