Kabel z uziemieniem

Uziemienia elektrostatyczne są niezwykle ważnym faktem w przemyśle i transporcie łatwopalnych alkoholi oraz wyjątkowych substancji, jak ciecze czy proszki. Kiedy ładunek elektrostatyczny skupia się w pobliżu łatwopalnych materiałów, powstają zagrożenia.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-xl/comarch-erp-xl-gospodarka-magazynowa/

Rokrocznie w pełnej Europie podchodzi do ponad 400 wypadków spowodowanych teraz tymi zjawiskami. Zapłony, pożary, a nawet początki to zupełnie realne niebezpieczeństwo, którego osoba ma jakikolwiek zdrowo myślący człowiek oraz menedżer w dziedzinie.

Tutaj z uwagą przychodzą nam mechanizmy oraz style uziemień elektrostatycznych. Ich dokonywanie w wartości tworzy się do połączenia zagrożonych elementów niskooporowym przewodem do momentu uziemienia przy pomocy odpowiedniego zacisku. Na placu istnieje wielka ilość ich charakterów - kleszczowe, przykręcane śrubami, montowane w jednej obudowie pojemnika. Bardziej zaawansowane systemy pozwalają również na monitorowanie uziemienia w ciągu rzeczywistym. W połączeniu z drugimi urządzeniami potrafią nie doprowadzać do dozowania towaru lub pracy nad nim w przypadku zaistnienia kłopotów z uziemieniem. Niektóre metody fizycznie blokują taką okazję, zamykając zawór czy wlew, co stanowi ważne w wypadku awarii współpracujących urządzeń lub prób obejścia zabezpieczeń. Tego modelu rozwiązania powszechnie stosuje się przy cysternach kolejowych i drogowych.

Dość powszechnym problemem stosowania zacisków na urządzeniach działających z lakierami, farbami, rozpuszczalnikami czy żywicami jest trudny do pełnego ograniczenia proces dawania się powierzchni materiałem. Może więc sprawić warstwę izolującą uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing", częściowo lub całkowicie negując jego skuteczność. Wynika wtedy nie tylko urządzeń, ale te pojemników i zbiorników oddanych do przechowywania w/w materiałów.