Kasa fiskalna kiedy 2017

rozwiązania erp

Z kasami fiskalnymi spotykamy się w wszystkim sklepie lub supermarkecie - jednym słowem tam, gdzie robiona jest sprzedaż detaliczna. Jednak z początku. Co zatem jest kasa fiskalna?

Kasy fiskalne inaczej też nazywane kasami piszącymi więc nic nowego jak urządzenie elektroniczne, dzięki jakiemu możemy zauważyć ruch i kwotę podatku handlowego i VAT należnego ze sprzedaży detalicznej. Na świecie są urządzenia fiskalne, jakie nie posiadają pamięci fiskalnej, oraz dane o zakupach rejestrowane są w międzynarodowej zabezpieczonej pamięci.

Właśnie w Polsce kasy są urządzone w pamięć fiskalną o wartościach OTP (One Time Programming), które znane są unikalnym numerem, w jakiej na zakończenie doby sprzedaży kierowane są kwoty netto i podatku. Oczywiście, do ostatniego przyjmuje się łączna kwota podatku i ceny brutto.

Podział kas fiskalnych.Ze powodu na konstrukcję kasy rejestrujące daje się na naturalne kasy Electronic Cash Register (ECR), które:- współpracują z komputerami;- są drukarkami fiskalnymi;- są kasami komputerowymi;- systemy typu POS/EPOS (Point of Sale / Electronic Point of Sale);- są terminalami kasowymi.

Systemy, jakie są grane w walutach liczą się też na dwa główne systemy:- systemy autonomiczne (program pracy kasy i program aplikacyjny spotykają się wewnątrz kasy, takie jak: POS, ECR, pełna baza towarowa PLU, lista kodów, nazwy towarów przyporządkowanymi symbolami literowymi stawek podatku PTU (Podatek od artykułów i usług));- systemy bazujące na komputerze (w niniejszej kasie brakuje klawiatury numerycznej lecz drukarka fiskalna posiada kilka przycisków do wydruku raportu fiskalnego dobowego. Sprzedaże w obecnej kasie przeprowadzane są przy pomocy programu aplikacyjnego otwartego na komputerze, który także steruje zestawem instrukcji fiskalnych).

Firma