Kasa fiskalna sklep

Na wstęp warto dodać co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy wykonywane w porządku gwarancji i po upływie gwarancji, a jeszcze niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z działu obsługi kas fiskalnych, a i usługę w właściwym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W czasie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy również ich zgoda z napisami w pracy serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpraca z tekstami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w dziale emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty pierwszej i modułu fiskalnego co do zgodności z dokumentami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zaleceniami przechowuje w pracy serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być dokonany również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją pracę albo z jednej przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kasie fiskalnej, jednak nie wyrejestrował kasy. 2. W porządku przeglądu technicznego badane są przede każdym te aspekty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie zakupów a których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak więc w terminie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wpływają na działanie kasy, ani oraz nie sprawdza, czy nowe elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, ale będą ostatnie funkcji wykonywane poza przeglądem technicznym.