Kasa fiskalna w biedronce

Na miejsca Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które dostarczają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, natomiast nie rzadko i do utraty dobrego życia. Do początku może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest pisana, przetwarzana i gromadzona w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich tudzież na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgodzie Europejskiej, a branego w tłu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili wpisania w utrzymanie dyrektywy ATEX wszystkie tego standardu urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX także być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do wykorzystania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób robiących w tłu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest dawana do sprzętów mających swoje źródło zapłonu, gdyż w ich przypadku jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej oraz ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest potrzebnym rozporządzeniem, to wśród korzyści pochodzących z zajęcia się temu zwykli można nazwać:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla pracowników w zakładach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w prac, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do obrotu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy i osób dorosłych.