Kasa fiskalna za darmo

Moment może okazać się, że ktoś otrzyma wysoką karę finansową, skoro nie wiedział, że musiał prowadzić ewidencję na kwocie fiskalnej. Teraz konieczność instalacji urządzenia fiskalnego novitus deon e , dotyka tych podatników, których obrót przekroczy 20,000 zł. To znacznie mniejszy obrót niż w ubiegłych latach. Ministerstwo Finansów, będzie szukać do ostatniego, żebym tę podstawę ograniczyć, tworząc nową listę zawodów, w których handlowcy powinni zainstalować kasę, przed pierwszą sprzedażą. Obecnie każda kancelaria i warsztat muszą posiadać obowiązkowo kasę. W przypadku awarii kasy fiskalnej, gdy nie dysponujemy rezerwową kasą fiskalną - należy całkowicie zwolnić ze sprzedaży.

Jeżeli podatnik nie posiada kasy fiskalnej, a zobowiązany był ją potrafić, będzie skazany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie "księgi". Co gorsza może stać pozbawionym prawa do odliczenia lub zwrotu od podatku VAT 90% ceny zakupu netto, oraz pozbawionym uprawniona do odliczenia 30% podatku naliczonego w okresie nieposiadania kasy. Karę 240 stawek dziennych podatnik otrzyma także za nierzetelne prowadzenie księgi. Mało tego, jeżeli oprócz tego podatnik nie wykaże tej transakcji w ogóle w umowy VAT zostanie także ukarany karą grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli działalność podatnika dotyczy większości usług transportowych, dystrybucją gazu płynnego, sprzedaży stron do samochodów, jest połączona z dostawą sprzętu telewizyjnego lub radiowego również tymże podobnych, części aparatu fotograficznego - podatnik musi zawierać kasę fiskalną. Tak jedno jest kiedy bierze się dostawą produktów z metali szlachetnych, przy dostawie danych komputerowych, bądź towarów danych do wykorzystania, istniej na aukcja. Obowiązek bez względu na roczny dochód dotyczy również sprzedaż wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, bez powodu na symbol PKWIU z dowolnymi elementami. W bieżącym roku zostanie odebrane zwolnienie z bycia kasy fiskalnej przedsiębiorcom, którzy oferują usługi na sytuację osób nieprowadzących działalności finansowej i rolników ryczałtowych. Pod warunkiem, że każde świadczenie podatnika jest dokumentowane fakturą identyfikujące odbiorcę. I sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach pasażerskich w wypadku gdy podobna czynność została stworzona za pośrednictwem poczty, banku lub całej instytucji. Dokładnie ci podatnicy działający tych operacje w 2015 roku muszą używać kas fiskalnych po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego.