Kasy rejestrujace 2015

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód musi być pasowana okresowemu przeglądowi. Choć w niniejszym wypadku omawiany przegląd pragnie być przygotowany najpóźniej dwa lata z nowego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w skalach od 100 do 200 złotych wraz z dostępem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej wychodzi z zdrowych aktów prawych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas fiskalnych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sytuacji warunków stosowania kas rejestrujących. Razem z założeniem, i prosto z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej kojarzone jest niczym nieprawidłowe prowadzenie książki i grozi nałożeniem kary grzywny za wykroczenie skarbowe. Jednakże tańszą opcją dla co dwuletniego przeglądu jest dokonywanie go co roku. Informując o przeglądzie kas rejestrujących, należy także dbać o nazwaniu odpowiedniego czasu, co osiąga się na bazie Ordynacji Podatkowej. Razem z art. 12 § 3 niniejszej ustawy terminy ustalone w miesiącach odbywają się z terminem tego dnia w ubiegłym miesiącu, który odpowiada pierwszemu dniowi terminu, a jeżeli takiego dnia w ubiegłym miesiącu nie było - w poprzednim dniu tego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej spoczywa na osobie zajmującą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat z nowego przeglądu powinien poinformować serwisanta o potrzebie wykonania takiego przeglądu. Serwisant kas, w sezonie 5 dni od dnia dokonanego przez posiadacza kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien zrobić obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 prawa w istocie kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede każdym: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci i stan akumulatorów. W projekcie uniknięcia narażania się na kary ze strony Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.