Odpylacze gornicze budowa

Odpylacz wykonany zgodnie z regułą atex (atex dust collector) spędza w sytuacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla małych oraz wspaniałych instalacji odpylających z łatwością rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwłaszcza w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany temat jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy w okolicę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania tematu na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest polecane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest transferowane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są proste w czasie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy postępuje w okresie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przystępuje do rozprężenia, co pozwala, że ciężkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich modułów wybiera się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który ułatwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega układaniu się wentylatora po zakończeniu, co prowadzi maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest przydatne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w sezonie jego roli (on-line) jak również po jego wyłączeniu (off-line).