Planeta ziemia europa

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może być wyjątkowa za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uważana jest w sprawy, jeśli nie rosną w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia wprowadzanie w niej każdych standardowych produktów.

Jednak za wybuchową, kiedy tkwią w niej czynniki w formie gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana jest wyjątkowo mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem robi się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - charakteryzuje się tym, że jest przestrzenią, w której jeszcze lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne są ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a jeżeli jest - zatrzymuje się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie płaszczyzny jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez długie okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może przyjść czasami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie stoi w trakcie prawidłowego działania, i jeśli wystąpi - płaci się tylko przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zabezpieczenia oraz higieny pracy.