Przemysl chemiczny 2004

W celach przemysłowych, szczególnie tych powiązanych z dziedziną chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek niebezpiecznych substancji, które potrafią zamknąć się poważnymi konsekwencjami dla wielu ludzi obiektu, a dodatkowo środowiska. Z wielu statystyk wynika, iż największy kłopot trwa w cienia odpowiednich sposobów zarządzania ryzykiem, a bezpieczeństwo procesowe zależy teraz od polecania tym elementem.

Przy zarządzaniu ryzykiem przyjmuje się inne metody, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa wypadnięcia danych zdarzeń. Istnieją więc strategie porównawcze z pozostałymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków i liczy się na grupy, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie przedstawia to rzeczywiście, iż ważna nie mieć pod opiekę zagrożeń o mniejszym stopniu konsekwencji - należy zapobiegać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, i ludzie odpowiedzialni za samo bezpieczeństwo procesowe winno stanowić profesjonalnymi zawodowcami. Nie można bagatelizować tego zakresu przy pracowaniu i dostarczaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod uwagę. Konserwacje punktu w podobnych odstępach czasowych, zapewnienie wystarczającej wielkości i marek sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w końca minimalizacji pożaru, drogi ewakuacyjne, to właśnie większość z tego co powinien przebywać pod uwagę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie obiektu na efekt reperkusji prawych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań pracownikom i mieszkańcom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów przeznaczonych na cele rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i pamiętanie o jego stałą jakość powinny posiadać drinki z istotniejszych elementów zarządzania każdego obiektu.