Serwis urzadzenia

Kasy fiskalne serwis jest nieodzowny nie tylko podczas awarii urządzeń, ale i podczas obowiązkowego przeglądu kas, a jeszcze w punkcie gdy zaczynamy i zawieramy działalność. Zgodnie z założeniem jedyną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może wcielić się jej naprawą, jest pracownik firmy serwisującej sprawdzający się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca trwa do sprzedawcy kas fiskalnych z ofertą nawiązania współpracy i ratyfikowania umowy dealerskiej, – po uzyskaniu zgody kieruje co bynajmniej dwóch zatrudnionych na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W czasie szkoleń serwisant zdobywa uprawnienia na każde rodzaje urządzeń fiskalnych, jakie ustalają się w możliwości producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje imienną i opatrzoną zdjęciem legitymację też swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, które są uprawnione do czynienia napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz koniecznych przeglądów technicznych, a jeszcze wysyła jego możliwości do Urzędu Skarbowego.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_posnet_revo/Posnet REVO - kasa fiskalna Polkas Kraków

Ciekawostki: Uprawnienia wytwarza się na stan jednego roku a traktuje ono danego typu kasy – zakończeni kursu nie daje to serwisantowi uprawniona do zmiany wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a jedynie do pozbywania się decyzji w wybranych modelach. Serwisant jest przymuszony do codziennego budowania swoich kompetencji poprzez wkład w warsztatach produktowych, powinien także co roku wystąpić z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zarejestrowany w zgodzie dealerskiej to zajmowanie przez osobę serwisującą magazynu części zamiennych, jak również urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. I serwis jest zobowiązany do zaopatrywania klientów w artykuły eksploatacyjne, które powstają od producenta. Autoryzowany serwisant, jaki nie przeprowadza obsługi kas fiskalnych w wartości do ostatniego uprawnionej, nie ma odpowiednia do wykonywania serwisu także potrzebuje zdać legitymację producentowi. Serwisant może obsługiwać kasy fiskalne ale i wyłącznie wtedy, jak jest pracownikiem jednostki powiązanej z producentem umową dealerską.