Srodki gasnicze i rodzaje pozarow

Para wodna jest powszechnie stosowanym środkiem gaśniczym. Zaczyna się ją wyłącznie w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na założonych przestrzeniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest zły ciężar zdrowy zaś w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Sugeruje się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy stanowić szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną wykorzystuje się do gaszenia pożarów, jakie potrafią powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy zapewne stanowić kojarzona do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie zachodzą w reakcję z wodą w szczególnych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produkcie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w przestrzeni spalania. Najbardziej skuteczne i pomocne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być wykorzystywana wyłącznie w niniejszych miejscach, co do jakich korzysta się pewność, iż nie leżą w nich ludzie. Z rady na liczne ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić kłopotliwa dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.