Stan techniczny maszyn rolniczych

Dokładne określenie gustu i wyglądu obciążeń jest niezbędne do oceny stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy tez zmian i restauracji.

W kontakcie z powyższym, do precyzyjnego określenia poziomu obciążeń stosujemy metody numeryczne, w ostatnim wyjątkowo metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych działać może również elementów statycznych, jak również silnych. W wydarzeniach dynamicznych ważną rolę odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes wykorzystywane są i w projekcie określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy połączone z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w projektu określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania kształtu w obiekcie zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń oraz ich wpływu na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Poza tym, obliczenia mes pamiętają również bardzo bogate znaczenie w sektorze morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich trwałości oraz drugich charakterystyk stają się środkiem do rozwiązań bezpiecznych i ekonomicznych.Najlepsze jest spowodowanie wstępnych analiz teraz na początkowym etapie projektu. Pozwala to uniknąć błędów przy dalszym projektowaniu. Najważniejszym elementem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, kiedy natomiast w centralnych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane również do określenia wytrzymałości zmęczeniowej.W bieżących latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo daje się od niedopuszczalności miejscowego uplastyczniania się materiału. W związku z tym, coraz łatwiej można przewidzieć ekstremalne wydarzenia i zapobiegać mogącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie są prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny rozwój w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Mienie z obliczeń mes jest coraz większe.