Strategie rozwoju firmy miedzynarodowej

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w toku której z obrabianego przedmiotu zbiera się określoną grupa materiału. W sezonie frezowania usuwane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Obraca się znacznie łatwo obracające się maszyny, które idą z określonym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Poleca się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W porządku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest podobna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła dostają się zęby frezu, z których wszystek działa samodzielnie. W sukcesu obróbki powierzchni obrotowych frezy zakładają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez wydobywa się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez pewno istnieć raczej pochylony. Możliwe jest też obrabianie (skrawanie) towaru na końcach kiedy tylko frez posiada uzębienie panujące. W relacji od rodzaju produktu, jaki ma żyć zależny obróbce wykorzystuje się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy wybierają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu praktyczne jest skuteczne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.