Strefa zagrozenia wybuchem jest to

Do początku może osiągnąć wyłącznie w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka gra z reguły w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i sporo innych, gdzie wybierają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie także stanowiły wielką przeszkodę w zamianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach pracujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co wtedy są oznaczenia ATEX? Pod tą marką ukrywają się szczegółowe wymagania, określone w kroku prawnym Unii Europejskiej, które musi robić każdy produkt, oddany do korzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi zasadami, potrafią być organizowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one natomiast być różne z racjami unijnymi również nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dedykowane do publikacji w polach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie wspólne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. I właśnie: Producent poprzez danie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, że produkt ten robi zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich występuje zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na powierzchni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o rodzaju zagrożenia, kiedy zaś jego mocy: - strefa gazów, cieczy natomiast ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - siła A to urządzenia oddane do robocie w kopalniach, - grupa II to urządzenia oddane do działalności na powierzchni w miejscach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania oraz sile na rzucenia. Na skutek jest stała klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może wykonywać urządzenie. Jakie są korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych powstających z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.