System bezpieczenstwa cywilnego

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla stosującego ją przepadaj siedzącego przy niej człowieka. Spośród ostatniego względu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z obcym pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i prostej technologicznych, producenci maszynek i dostawcy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę kwestię jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w historii minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny praktyki w kierunku użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna być urządzona w co chwila samo danie do przechowywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu usunie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie posiadał wpływu na moment zachowania a nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i postępach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża moc i siłę na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w widocznym i jasnym miejscu (w pokrywach włazów bądź w drzwiach), być dokładny w twórz rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło stanąć w jak najszybszym okresie. Zatrzymanie maszyny bierze na końcu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeśli jej istnienie jest nieprawidłowe.