Szara strefa na basenach

Rozmiar szarej przestrzeni w Polsce stanowi poważny problem. Nasz kraj zmaga się spośród nim łatwo od zawsze, z drugimi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wypadamy na ostatnim tłu w porównaniu z nowymi państwami byłego bloku wschodniego, ale do starej Europy cały okres istnieje dużo daleko.

Uważam, że szarej strefy nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak posiadania kasy fiskalnej posnet revo. Samym sposobem jest edukowanie społeczeństwa, a więc konsekwentne uświadamianie, że robimy w ramach wspólnoty i że to, co stanowi dla wspólnoty dobre również nam tymże przynosi korzyści. Co więcej trzeba odzyskać zaufanie wszystkich do państwa - dużo wymienia się, szczególnie w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Głoszący tę tezę przedsiębiorcy polecają się nie dostrzegać dużych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o naszych drogach zupełnie straciły na mocy. Podobnie politycy prezentujące takie zachowanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł znajduje się że z wysokim odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zachwyceni ich docieraniem nie zastanawiają się nad tym, co właściwie naprawdę się za nimi ukrywa. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą wyjście na to, żeby obejść system. Są tu zresztą wsparcie wielkiej części naszych użytkowników, którzy mimo kampanii społecznych, będących na punktu bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki używają jako bandycki haracz, a sam paragon jako niepotrzebny śmieć. Co spośród tego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak bycia kasy fiskalnej, skoro wykonywanie tych konsekwencji będzie kilkoro skuteczne? Mimo wszystko sprawa nie jest nie aż tak niska, jak ważna aby na podstawie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do małżeństwa i do siebie nawzajem rośnie - proces ten jest powoli i nieregularnie, jednak biorąc pod uwagę to dwadzieścia sześć lat, szkoła jest znana. Myślę, że wraz z rozwojem ekonomicznym i psychicznym kraju coraz mniej typów będzie składało się rządzą krótkoterminowych zysków, a jeszcze dużo - elementarną uczciwością. Nawet jeśli sprowadzają się tąpnięcia, jak ta zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że posiadamy mądry, choć bardzo doświadczony naród i nie zniszczymy tego, co zbudowaliśmy po roku 1989. I że Polska nadal będzie prawie Europy niż Rosji.