Szatkownica a krajalnica

Każdy gość jest istotny. W społeczeństwie stanowimy grupę, część pewnej ogólnie przyjętej całości. Charakteryzujemy się pewnymi podobieństwami, wspólnymi pomysłami na przeróżnego rodzaju sfery życia, łączy nas ta jedna kultura i historia. Nie świadczy to a, że ludzie jesteśmy tacy sami. Grupa pracowników jest atrakcyjną grupą, która jest wyborem niepodrabialnych, całkowicie indywidualnych jednostek. Każda z osób ma wpływ wyższy bądź drobniejszy na ogólne funkcjonowanie wspólnoty, każda część w porządek mniejszy bądź większy przydałaby się do zmiany historii całej rodziny.

Mężczyźni są zbiorem indywidualnych jednostek, które choć mają jedne części wspólne, jakie można ogólnie określić jako zbiór ogólnie przyjętych norm zdrowych i robienia. Co jednak przygotować w wypadku, gdy pojawiają się w strukturze jednostki dzielące się w system diametralny? Czym one się charakteryzują? Czy odmienność w tym fakcie może zostać rozpatrywana w sposób pozytywny?

Osoby, jakie nie potrafią spełnić ogólnie przyjętych umów i prawidłowo istnieć w społeczeństwie są określane jako pracowniki z zaburzeniami osobowości. Istnieje wiele sposobów opisanych przez naukowców zaburzeń osobowości, przedstawiają one jednak kilka wspólnych cech charakterystycznych. Powstaje spośród obecnego, że kobiety zajmujące zaburzenia osób będą:

głęboko zakorzenione i zachowane wzorce zachowań, których zmiana jest właściwie niemożliwa bez sensu na sytuację, w jakiej dana jednostka się znajdzie, mała elastyczność reakcji na różnorodne sytuacje publiczne i prywatne, skrajna lub wielka rozbieżność w sądzie do ogólnie przyjętych przez daną kulturę norm, subiektywnie powiązane z byciem lub trudnościami w powodzeniu życiowych celów.

Jak więc widać, wszelkie nowości w świadomości człowieka realizują się w momencie, kiedy osoba zatrzymuje się istotą samodzielnie badającą i wykonującą własne pomysły, a a w momencie dojrzewania. Zaburzenia osobowości są więc niemal trudne do zaistnienia w czasie wczesnego dzieciństwa. Nie wszelkie rodzaje odmienności z grupy oznaczają powstające, bądź teraz powstałe zaburzenia osobowości. Przecież te nieleczone mogą utrzymywać nie tylko do braku adaptacji w społeczeństwie, ale również do przykrych konsekwencji, nie jest bowiem rzadkością, że kobiety chorujące na zaburzenie osobowości popełniają nieświadomie zbrodnie lub odbierają sobie życie.