Typy gasnic i ich rozmieszczenie

Pożary, które stają w zamkniętych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę zwraca się w miejscach, w jakich masę wynosi około 500 m3. Powinny toż stanowić miejsca szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie zapewne stanowić zastosowana, ze powodu na jej dużo niski ciężar właściwy, co przenosi się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jednocześnie jest prawie funkcjonalne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich używa się parę wodną do bezpieczeństwa i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy dostosowuje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią stanowić ugaszone w sukcesu kontaktu z wodą.

Para wodna może być ponad używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym szczególnie silne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w powierzchni spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w rozmiarze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wybór najbardziej wydajny przy zastosowaniu pary nasyconej, która zalecana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.