Uszkodzenie budynku

Bezrobotni, zarejestrowani w urzędach pracy mogą stanowić na 40 tys. zł dotacji, że zdecydują się na początek działalności gospodarczej. Procedura nie jest zbyt skomplikowana, a wysokość dofinansowania zachęca do podjęcia ryzyka.

Jednak, aby rozpoczęta praca przyniosła wymarzony rezultat należy znacznie się przygotować. Wybierając branżę, sporządzając biznesplan należy uwzględnić wszystkie obciążenia publicznoprawne które powinien będzie płacić oraz dodatkowe obostrzenia wychodzące z ustaw podatkowych.

Dokonując rejestracji należy precyzyjnie określić rodzaj działalności gospodarczej jaka będzie kierowana, formę opodatkowania oraz zarejestrować się do ZUS. Mając uprawnienia do płacenia składek na preferencyjnych warunkach w tekście ZUA należy wpisać symbol 05700. Niższe raty na ZUS można opłacać przez 24 miesiące.

Rodzaj działalności gospodarczej, wykonywanej na sprawę osób fizycznych określi termin instalacji kasy fiskalnej. W pewnych przypadkach kasę należy zainstalować przed zakończeniem pierwszej sprzedaży, w drugich w ustalonym terminie, natomiast w następujących przypadkach po osiągnięciu określonego obrotu. Dlatego już wcześniej trzeba rozglądnąć się za odpowiednim urządzeniem. Kraków kasy fiskalne oferuje pełny wachlarz modeli urządzeń fiskalnych, odpowiednio dostosowanych do wybranych branż.

Rejestracja kasy fiskalnej przebiega dwuetapowo. Najpierw należy poinformować właściwy urząd skarbowy o zamiarze instalacji fiskalnej – czas tenże nie jest pewny, tak dlatego zawiadomienie można złożyć w urzędzie nawet dzień przed instalacją. Wtedy w przeciągu 7 dniu po instalacji, należy poinformować urząd, że kasa została zainstalowana. Jeżeli kasę fiskalną zainstalowano w obecnym terminie, złożono odpowiednie dokumenty do urzędu można się starać o zwrot poniesionego kosztu na zakup, w wysokości 700 zł, nie więcej jednak niż 90% wartości kasy.

Kolejna ważna decyzja dotyczy podatku VAT. W wybranych wypadkach warto zapisać się jako podatnik VAT, czasami niezbędna jest zwłoka przynajmniej do momentu przekroczenia określonych obrotów – tj. 150.000 zł. W poszczególnych branżach, np. handel paliwami lub metalami szlachetnymi nie jest dane z wzięcia ze zwolnienia, więc z dniem rejestracji działalności gospodarczej należy zarejestrować się na druku VAT-R.