Uziemienie komputera mikrofon

Uziemienie to jedyna skuteczna forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi toż przewód produkujący się z przewodnika, jakim jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą również w rezultatu tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji doprowadzając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie okazuje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są swoiste rodzaje uziemień. Do ważnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, efektywne i ochronne.

W budowie uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie przygotowane są z aluminium i dają do przyłączania odgromowych przewodów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i pomagają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w planach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na prostą konstrukcję dzieli się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku zaś jego struktura określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, służących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno stanowić przeprowadzone solidnie i spełniać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W niniejszym punktu używa się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne odpowiedzialny być układane z użyciem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego systemu nadrzędna jest wiedza oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości technicznej i mogą ulec uszkodzeniu.