Wiersz o pospiechu

Ogień jest wyjątkowo niszczycielską siłą. Jak na prostej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie całe nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego materiału do poskramiania pożarów rzuca się inne sposoby gaśnicze. Najciekawszym jest właśnie woda. Jednak nie w każdym przykładu można się nią służyć. W pożarach przyjmuje się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i zapobiegania jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie spośród obecnego, że bogata ją brać jedynie w pomieszczeniach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przyznaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie znaczy to, iż nie można spośród niej zarabiać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest zdolnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przedstawianiu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu wynika rozrzedzenie gazów palnych wznoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę wykorzystuje się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. A w obecnych wypadkach ogień musi się szerzyć tylko na terenie zamkniętym. W zakresie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.