Zagrozenie wybuchem strefa 20

Stanowiące w krajach Unii Europejskiej znaczne rozbieżności w przepisach prawych uzyskujących się do bezpieczeństwa szczególnie w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego, spowodowały, że zdecydowano je zniwelować poprzez stworzenie odpowiedniej Dyrektywy. Dlatego i w terenie stref, jakie są bezpośrednio zagrożone wybuchem stworzono Dyrektywę ATEX.

Marka tego dokumentu prawnego przedstawia się z języka francuskiego co dokładnie brzmi Atmosphere Explosible. Podstawowym zadaniem tej dyrektywy było jak najznaczniejsze zminimalizowanie ryzyka wybuchu metanu czy pyłu węglowego w okolicach zagrożonych. W ruchu z ostatnim sprawdzany dokument szeroko łączy się zarówno do organizmów ochronnych jak również narzędzi, które stosowane są w okolicach zagrożonych wybuchem. Mowa tutaj także o urządzeniach elektrycznych. Zgodnie z przepisami prawymi dyrektywy ATEX zagrożenie wybuchem we wspomnianych przestrzeniach może powstawać z przechowywania, produkowania i jeszcze użytkowania substancji, które w rezultatu powiązania z powietrzem bądź także z pozostałą substancją mogą dać rzekomy wybuch. W dziale tych podstaw wymienić można przede każdym ciecze łatwopalne a też ich pary takie jak alkohole, etery, benzyny. Ponadto zaliczyć można gazy palne takie jak butan, propan, acetylen. Inne podstawy to pyły oraz włókna takie jak pył cynowy, pył aluminiowy, pył drzewny czy węglowy. Natomiast nie sposób opisać wszystkiego co wydobywa się w przedmiotowym dokumencie. Dlatego też studiując ogólnie niniejszy akt normatywny, należy wspomnieć, iż reguluje on pełne warunki oraz zalecenia w zasięgu stylów oraz akcesoriów branych w powierzchniach wybuchowych. Natomiast szczegółowe wytyczne mogą otrzymywać się w kolejnych dokumentach. Należy tylko pamiętać, że nowe materiały regulujące zakres stref wybuchowych metanem czy pyłem węglowym w żaden zabieg nie mogą być niezgodne z poradą ATEX. Należy też mieć, że wszelkie urządzenia dawane w dziedzinach zagrożonych pragną istnieć dosyć znakowane znakiem CE, co świadczy, że danie to wymagało przejść procedurę oceny zgodności wykonywaną przez jednostkę notyfikowaną.

Dyrektywa nowego podejścia (bo tak określana jest Dyrektywa ATEX) w sukcesie niezgodności urządzeń w przestrzeniach wybuchowych wskazuje, że państwo członkowskie może przystąpić kroki do wycofania takich urządzeń.