Zasady bezpieczenstwa w swietlicy

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w rejonie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, jakie muszą dokonać produkty dawane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie urządzenia wyprodukowane na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić współpraca z regułą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a ponadto zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą wskazówkę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla konkretnego towaru widoczny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko podawanymi w sektorze. Głównie dostarczają do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W okresie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi spokojne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć również zawarte dodatkowe informacje: szkoła i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do wymogów dużego przedsiębiorstwa i dokonywać na granicę jego szansie ekonomicznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w przyrównaniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.